Concurs Escolar de vídeos curts : ‘La nova ordenança de mobilitat de Terrassa’

1. Objecte

Les Associacions de Famílies d’Alumnes (AMPAs/AFAs) de Terrassa, agrupades en la plataforma CAMÍ ESCOLAR TERRASSA, volen fomentar el coneixement de la nova ordenança de mobilitat de Terrassa, que va entrar en vigor el passat 11 de gener de 2021. Per aquest motiu han organitzat un concurs de vídeos curts amb l’objectiu d’iniciar una campanya engrescadora per donar a conèixer els aspectes més important de l’ordenança.


Mitjançant aquest concurs es vol fer difusió de la importància de respectar les noves normes, i les de sempre, per fer possible una convivència segura entre els diferents modes de transport als carrers de la ciutat.
Es posaran de relleu aquells articles de l’ordenança que fan menció als desplaçaments a peu i amb vehicles de mobilitat personal (VMP), així com els canvis rellevants respecte de certes normatives dirigides específicament a vehicles a motor.


Es realitzarà un muntatge final a partir dels vídeos guanyadors i serà difós a través de les xarxes socials per tal de d’informar i sensibilitzar la ciutadania a través de la mirada i la veu dels infants.

2. Temàtica

El tema central del vídeo curt és explicar, amb un llenguatge infantil, alguns articles de l’ordenança de mobilitat i relacionar-los amb l’objectiu final de fer de Terrassa una ciutat sostenible i accessible per a tothom.

3. Requisits

a) Ser alumne/a d’alguna de les escoles d’AMPAs/AFAs que hi participin:
– Escola El Vapor
– Escola Enxaneta
– Escola França
– Institut Escola Sala i Badrinas
– Escola Serra de l’Obac
b) Estar representat per la mare, pare o tutor/a legal de l’alumne/a que haurà d’omplir els documents de participació al concurs.
c) Constar, com a participant d’aquest concurs, en el registre, mitjançant el formulari habilitat expressament.

4. Premis i acte d’entrega

Hi haurà un vídeo guanyador per a cadascuna de les AMPAs/AFA’s participants, que consistirà en 2 entrades per a infants infants + 2 entrades per a adults a la Granja Aventura Park, a Viladecavalls. Tots els vídeos participants rebran, a més, un petit detall.
Les persones guanyadores es donaran a conèixer la setmana del 10 al 14 de maig del 2021.
Prèviament i amb temps suficient es comunicarà a les persones guardonades el dia, el lloc i l’hora de l’entrega del premi.
El premi no es bescanviarà per cap import econòmic.

5. Format i condicions dels vídeos curts

a) Només s’accepta un vídeo curt per participant, d’una durada màxima de 60 segons.
b) El format dels vídeos hauran de ser horitzontals.
c) Es poden presentar en una o dues llengües oficials a Catalunya.

6. Terminis i inscripcions

La inscripció i la presentació dels vídeos s’inicia a les 00.00 hores del dia 9 d’abril del 2021 i finalitza a les 24.00 hores del 7 de maig del 2021.

En aquest formulari podeu fer la inscripció.

En aquest document podeu consultar les bases del concurs.