PROGRAMA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. CURS 2024-2025

INFORMACIÓ ACOLLIDA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


PER PODER GAUDIR D’AQUESTS SERVEIS CAL SER SOCI DE L’AFA.


Inscripció a l’AFA:
És necessari emplenar el formulari d’inscripció https://forms.gle/4RjQ7BiffsGFYjzr8 i abonar la quota anual per associar-se a l’entitat mitjançant transferència, a aquesta quota familiar hi anirà associada una assegurança per a cada alumne, per això l’import varia en funció del nombre de fills.


Quota 2024-2025 (40€ + 5€ d’assegurança obligatòria per alumne):
família amb 1 fill a l’escola: 45€
família amb 2 fills a l’escola: 50€
família amb 3 fills a l’escola: 55€
10% de descompte per a família monoparental o nombrosa (es demanarà certificat al segellar el carnet)
Possibilitat de fraccionar el pagament:

  • 70% en el moment de formalitzar la inscripció
  • 30% data límit 15 de desembre de 2024

És imprescindible presentar el comprovant de pagament per poder formalitzar les inscripcions a les activitats extraescolars.


Compte per fer el pagament:
Entitat: BANC SABADELL
Titular: AMPA Escola França
Nº Compte: ES48-0081-0450-6400-0129-2840
Concepte: Quota AMPA [Cognoms del/s nen/s]


Per formalitzar la inscripció, s’haurà de presentar per e-mail (correu@frampa.org) o lliurant a la bústia de l’AFA el comprovant de pagament de la quota. Posteriorment us farem arribar el nou carnet o us donarem cita per passar a recollir-lo o actualitzar el segell del carnet que ja teniu.

Per poder inscriure’s a les diferents activitats extraescolars cal:

  1. Ser soci de l’AFA per al curs 2024-25.
  2. Realitzar un pagament únic de 25€/nen (no per activitat) en concepte de matrícula al servei d’extraescolars (Boting i Natació en queden exemptes degut a que es realitzen fora de l’escola). Si finalment no és possible la inscripció a cap activitat, aquest import es retornarà.
    NO es retornarà en cas que l’alumne es desapunti de l’activitat.
  3. En el moment de la inscripció a les activitats les empreses us demanaran el comprovant de pagament de la quota + assegurança + servei extraescolars (convé tenir-lo preparat)
  4. Estar al corrent de pagament d’activitats extraescolars anteriors. NO es podran inscriure a cap extraescolar aquelles famílies que no estiguin al corrent de pagament de les extraescolars de cursos anteriors.


Adjudicació de les places:
Les activitats es faran sempre que hi hagi el mínim d’inscrits necessari. SI HI HA MÉS DEMANDA, s’obriran llistes d’espera per si és possible obrir un altre grup o per cobrir una baixa en el primer grup creat. Els possibles nous grups es confirmaran a partir del mes d’octubre, un cop iniciat el curs escolar. Tenen preferència els alumnes que hagin realitzat la mateixa activitat el curs anterior.


Berenars sostenibles:
Recordem a les famílies que les recomanacions de menjar equilibrat i de reducció d’embolcalls que fa l’escola pels esmorzars també són aplicables a l’hora de berenar. Recomanem berenars saludables en embolcalls reutilitzables.


Sancions per mal comportament:
Tot alumne que amb el seu comportament dificulti el bon desenvolupament d’una activitat extraescolar per no respectar les normes de convivència, al monitor, als companys o les instal·lacions, serà amonestat amb una falta LLEU que es comunicarà als pares o tutors legals. A la tercera falta LLEU, l’alumne serà expulsat de l’activitat. Les actituds agressives i/o vexatives envers companys, monitors o altres, seran considerades com una falta GREU i comportarà l’expulsió, immediata, de l’activitat durant la resta del curs. En cas de falta GREU, s’estudiarà per part de la junta de l’AFA, si l’alumne en qüestió podrà prendre part en activitats extraescolars els propers anys.

1. ACOLLIDA MATINAL (RECRESPORT)

2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE TARDA (DINS L’ESCOLA)

3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE TARDA (FORA DE L’ESCOLA)

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS:

CONTACTE EMPRESES COL·LABORADORES:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *