FaPaC

FaPaC
La FaPaC, és la Federació d’AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària.
La seva missió és reforçar i defensar una educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.
Per assolir aquest objectiu:

  • Fomenten la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA.
  • Actuen com a agent d’influència social i política en favor de l’educació.
  • Ofereixen a les AMPA serveis de suport.

Per a més informació, podeu consultar a la seva web:
Per aquesta raó, considerem important obrir un nou apartat, que us proporcioni a totes les famílies, informació sobre la Federació a la qual pertanyem.
Aquí, doncs, hi anirem posant continguts i informacions que vagin arribant a partir d’ara.
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ D’UNA AMPA: GUIA PEL BON FUNCIONAMENT Eines d’AMPA (pdf)
Les AMPA són persones, són projectes, són idees, són relacions personals, voluntat, participació, col·laboració, comunicació, diàleg. Les AMPA són i les AMPA fan. Són el reflex del seu entorn social i, alhora, fan que es transformi.
L’AMPA té una missió principal: el treball constant dels pares i mares per la qualitat educativa.
Les AMPA són moltes coses i per tal que donin fruit necessiten  d’una organització mínima. Sense organització es pot caure en el  perill de la descoordinació, de les repeticions, dels malentesos, de sentir-se cremat.
Però l’AMPA no és sols organització. Una AMPA que funcioni com un rellotge però buida d’activitat tampoc és una AMPA. Sense organització no n’hi ha prou.

  • Què és una AMPA?
    Les AMPA són associacions sense afany de lucre formades per mares i pares d’alumnes i situades en el mateix centre educatiu amb una missió: contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del seu centre. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la collaboració amb els sectors de la comunitat educativa.