Acta núm. 7

Acta de la Junta de l’AMPA de l’Escola França
Núm. de la sessió: 7. Dia: 16.juny.2011. Hora: de 21:45h. a 23:15h.. Lloc: Aula de música
Assistents: Carles Titos, president, Mariona Huguet, vice-presidenta, Montse Aguilar, tresorera, Pilar Campos, secretaria
A més, hi han assistit aproximadament 18 socis i sòcies.

Ordre del dia:
En Carles comença la reunió dient que es la darrera d’aquest curs  i passa a valorarla JornadaEsportiva.

  1. Valoració Jornada Esportiva

Tothom sembla que va quedar molt content dela Jornadaen general (pares, alumnes i la direcció de l’Escola).
La Marionadiu que es tracta d’una Jornada organitzada perla SeccióEsportivadel França amb els professors d’Educació Física al davant conjuntament amb l’AMPA.
El servei de bar va funcionar molt be.
La opció d’organitzar tallers per pares també es valora molt positivament i es diu de organitzar-ne també el proper curs.
Es comenta que de cara la proper curs estaria be avançar la data de la celebració d’aquesta jornada perquè sinó s’acumulen massa activitats a final de curs.
El tema econòmic també ha anat força bé.
Es creu convenient tornar a recuperar l’espai de l’escola per organitzarla Jornadaesportiva  i no a Can Jofresa, com es va fer durant les obres.

  1. Valoració Colònies

Els nens en general varen quedar molt contents.
Es pregunta si va ser bona idea fer per separat les colònies dels alumnes de 6é i en general es creu que si, que així ho viuen d’una manera més especial.
Els comentaris en general dels pares son molt satisfactoris.

  1. Informació Extraescolars

De moment hi ha 140 inscripcions a activitats extraescolars i encara queda un dia per poder inscriure’s.
El fet de fer l’activitat de piscina al Qsport i no al Club Egara és per qüestió econòmica i no perquè es valores negativament , ara no farà faltar anar amb autocar i això fa abaratir molt l’activitat.
Al Qsport la ratio de monitors/nens és d’1 a 8 sobretot amb els nens més petitons, hi ha tantes inscripcions per aquesta activitat que segurament s’haurà de fer una llista d’espera.
Ja hi ha moltes families de nens que el proper curs faran P3 que ja s’han fet socies de l’AMPA.

  1. Servei de menjador

L’Anna Martí dela Comissióde Menjador comenta que totes les queixes que s’han rebut respecte al servei de menjador han estat enviades per e-mail a l’empresa Serunion.
Hi ha una reunió prevista amb data 5 de juniol dela Comissióde Menjador del Consell Municipal Escolar.
Sembla ser que la nova empresa encara no s’ha aclimatat al 100% i ja excedeix  una mica el període raonable.
La Marionacomenta que sembla que els parlen als nens , potser en alguna activitat dirigida, de coses com els alumnes amb problemes amb el gluten, etc.
Es comenta que potser hauria de ser Serunion qui hauria d’assumir algunes de les extraescolars de migdia.
Hi ha un petit debat per part d’alguns pares i la comissió de menjador, perquè creuen que exceptuant l’estona del dinar els nens estan perdent el temps i no es així, encara que es reconeix que tot és millorable, hi ha estones d’activitat dirigida i altres de joc lliure.
Un dels motius pels que Serunion va guanyar el concurs d’adjudicació del Servei de Menjadors escolars de les escoles publiques de Terrassa era perquè proposaven un nombre més gran de monitors.

  1. Alumnes del França als Instituts

Tots els nen de la nostra escola que han volgut anar al IES Terrassa han obtingut plaça.
Es comenta que el proper curs les escoles adscrites al IES Terrassa seran: França i Bisbat d’Egara.

  1. Festa de Fi de curs.

La Flori ens comenta tot el que s’ha organitzat per part dels pares i de l’escola per acomiadar als nens de 6é.
En Carles reconeix que potser la informació dela Festade Fi de curs s’ha passat una mica tard.
La Festaserà de17 a20h: hi haurà inflables, jocs gegants, patinets, festa de l’escuma, animació, etc.
El sopar començarà a les 21h., podrà entrar la gent fins les 21:15h en que ja marxarà el vigilant de seguretat, desprès del sopar es farà la discoteca.

  1. En busca de voluntaris.

Es remarca la importància de la col·laboració de la gent alhora de fer feines de l’AMPA,la Marionadiu que es podrien organitzar més comissions perquè la feina estigués més repartida, perquè sinó no es podran fer tantes coses com aquest any.
Un exemple podria ser que algú es dediques a fer tots els cartells que requereixi qualsevol activitat, desprès de la proposta ja ha sortit una voluntària.
Entre el pares dels nens que faran P3 durant el curs 2011-2012 sembla que ja hi ha gent interessada en col·laborar.
Encara que la implicació de la gent sigui petita no per això és menys important.
Hi ha la proposta de fer durant el proper curs només una reunió trimestral, tot i que si es considera necessari se’n farà alguna més, també es vol potenciar més l’ús del Bloc i el correu electrònic.
La PilarCampos  deixa el seu càrrec de Secretaria de l’AMPA i serà substituïda perla SilviaTortola, qui prendrà el carrec la primera reunió del curs 2011-2012.
Alguns pares creuen que fer només una reunió trimestral no serà suficient, que potser estaria millor fer-ne una cada dos mesos.
S’està pensant fer com una mena de festa de benvinguda a l’escola per les famílies de P3 ila Pilarcomenta que podria estar be implicar d’alguna manera  en aquesta festa als alumnes de 6é del curs 2011-2012.

  1. Precs i preguntes

8.1  L’Emilio comenta que hi ha pares que s’han queixat del import de les quotes de material que s’han de pagar i s’estableix un petit debat al respecte.
8.2  Aquest any l’AMPA no ha fet l’aportació anual a l’escola perquè des de direcció han dit que de moment no els hi feia falta res.
8.3  Anna Ma Martí comenta que d’algunes de les coses que es parlen al Consell Escolar haurien d’estar informats tots el pares, s’entén que no de tot però si d’allò que implica a tota la comunitat de l’escola.
8.4  Es comenta el debat que va haver al Consell Escolar respecte a l’horari del proper curs.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria , estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del president.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *