Acta Junta extraordinaria 3era

Acta de la Junta de l’AMPA de l’Escola França
Núm. de la sessió: Extraordinària 3a.
Dia: 2.desembre.2010
Hora: de 21:40h. a 23:00h.
Lloc: Aula de música

Assistents:

Pilar Campos, secretaria

A més, hi han assistit aproximadament 31 socis i sòcies.

Ordre del dia:

1. Elecció dels càrrecs de la Junta de l’AMPA que han quedat vacants.

Obre la sessió la Pilar Campos com a secretària i únic membre en actiu a data d’avui de la Junta de l’AMPA.
Comenta que s’han de renovar els càrrecs vacants de la Junta de l’AMPA degut a les dimissions produïdes a la 2a reunió extraordinària celebrada el 24 de novembre del 2010 i de la que no es s’estendrà acta degut a la complexitat dels temes tractats i a la impossibilitat de resumir-los d’una manera clara i entenedora.
La Pilar també comenta que desprès de reflexionar-ho molt creu que s’hauria de produir una renovació complerta de la Junta i mostra la seva intenció de deixar la secretaria.
Alguns dels socis assistents a la junta pregunten quines son les tasques de cada càrrec i entre en Pedro i la Flori fan les explicacions oportunes: encarregar-se de la gestió del correu electrònic de l’AMPA, coordinació de les activitats extraescolars, control via Internet del compte corrent de Cajamar, canalitzar tot el que s’ha de penjar al blog per passar-li a la persona que s’encarrega de publicar-ho que és l’Anna Graell, controlar si els pagaments que es fan des de l’AMPA i a l’AMPA són correctes, també és convenient que algú ofereixi atenció personalitzada al despatx de l’AMPA, com a mínim un cop a la setmana, també es cometa que el president ha de coordinada i ser el portaveu de l’AMPA amb la direcció de l’escola.
La Mariona pregunta qui gestiona les relacions amb les diferents institucions i el Pedro li respon que depenent del tema a tractar poden gestionar-ho directament els representants de les comissions.
Entre el Pedro i la Flori aclareixen diferents dubtes de funcionament i ofereixen tot el seu ajut als possibles voluntaris per ocupar els càrrecs vacants.
La Montse Gerona comenta que també s’han de canviar els càrrecs de la Secció Esportiva de l’Escola però que, a petició de la directora de l’escola, no es farà fins a final de curs quan també s’hauran de substituir els dinamitzadors esportius (que actualment són alumnes de 6é). Les funcions que ha de coordinar d’aquesta secció són: els pagaments dels monitors, sol•licitar subvencions , etc.
També es comenta que potser una de les comissions més importants és la d’Activitats extraescolars i una de les que porta més feina al llarg del curs.
A proposta d’alguns pares, es comenta que la renovació dels càrrecs de la Junta es podria fer cada dos anys.
Desprès de totes aquestes aclaracions es passa a veure els oferiments que hi ha per ocupar els càrrecs vacants amb el següent resultat:

President/
Carles Titos
Vicepresidenta/
Mariona Huguet
Tresorera/
Montse Aguilar amb la col•laboració de Carme Farrús
Secretària/
Ma Pilar Campos (temporalment a falta d’algun voluntari/a)
Administratives/
Eva Ma Garcia, Núria Garcia, Jesica Luoni, Carme Farrús i Cristina Mateu (que explícitament renuncien a l’assignació econòmica que tenia aquest càrrec)
Representant de l’AMPA al Consell Escolar/
Jordi Tejedor

2. Precs i preguntes.

2.1/ Eva comenta que 22 persones de les que s’han apuntat per fer la sortida a la neu tenen intenció de fer-ho en autocar, però com son menys persones que places disponibles surt molt car i proposa que, davant la possibilitat de que si no hi ha autocar finalment es donessin de baixa, l’AMPA podria assumir la diferència de preu resultant. Es somet a votació i s’accepta la proposta.

2.2/ Irene comenta que el Club de Ciències vol demanar un microscopi per poder fer les seves sessions més complertes i porta pressupost d’un en concret que també es podria adaptar als canons de projecció existents a l’escola.
Es comenta que fins i tot si és també de l’interés de l’escola podria formar part de l’aportació anual que fa l’AMPA.

2.3/ Encara hi ha gent interessada en apuntar-se a la sortida a la neu, es comenta que s’haurien d’apuntar demà perquè ja s’ha de concretar la reserva amb l’alberg aquesta setmana.

2.4/ Respecte a la Setmana Blanca es comenta que de moment només hi ha 9 inscrits al Casal i 8 a les colònies.
La Sonia comenta que davant de la falta de quòrum hi ha escoles que s’organitzen de manera conjunta. Es proposa de parlar amb l’AMPA de l’escola El Vapor.
Es diu que l’Anna Ma ha dit que durant aquesta setmana els conserges també fan festa i que no sap com es podria resoldre el tema de l’encesa de la calefacció.
Encara no hi ha confirmació explicita de la cessió de les instal•lacions de l’escola per organitzar el casal, però es creu que si que el deixaran i si fos el cas també es comenta que ens podrien fer acceptar la inscripció de nens d’altres escoles.

2.5/ Es comenta el tema de la venda del xandall i la bata de l’escola a Esports Avinguda i es proposa que es parli també amb Monyat per si estan interessats perquè està més a prop de l’escola.
Respecte a aquest tema una mare pregunta si es podrà continuar portant el xandall i la bata antiga, es respon que no hi ha d’haver cap problema i s’aprofita per recordar que el model de bata que han de dur els nens no ha de ser per força el proposat per l’escola, encara que és recomanable.
També es pregunta perquè els nens petits no porten bata a l’hora del menjador. No hi ha ningú de la comissió de menjador present, es comenta que era per motius d’higiene però que potser seria millor tornar a tractar aquest tema en el moment que s’hagi fet càrrec del servei l’empresa Serunion desprès de les vacances de Nadal.

Com a secretaria i en aquest moment únic càrrec en actiu de la Junta de l’AMPA, estenc aquesta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *