Acta Junta extrordinària

Núm. de la sessió: Extraordinària 1era.
Dia: 21.octubre.2010
Hora: de 21:45h. a 23:30h.
Lloc: Aula de música
Assistents:
Flori Cuestas, tresorera
Pilar Campos, secretaria
Montse Gerona, vocal
En Pedro Martínez (president) excusa la seva assistència. A més, hi ha assistit aproximadament 8 socis i sòcies.
Ordre del dia:
1. Proposta d’activitats per la Setmana Blanca (Març 2011)
La Flori comença la seva intervenció informant que per demanar algun tipus de subvenció per la organització d’activitats per dur a terme durant la setmana blanca el termini finalitza el 29 d’octubre, es farà el possible per poder demanar-la.
Comenta que el més important és que ens cedeixin les instal•lacions de l’escola per organitzar alguna activitat, s’ha de sol•licitar al equip directiu i al PAME.
Hi ha algunes propostes per la Setmana Blanca:
• L’empresa Kronoslleure ens proposa fer un casal a l’escola similar al que fan a l’estiu, també farien acollida matinal , en principi no ofereixen ni acollida a la tarda ni servei de menjador, però podria mirar-se.
• L’empresa Brúixola ens proposa organitzar un casal a l’escola que te com a tema central la integració i el desenvoluparien a través del Mon dels Contes.
Farien acollida matinal, servei de menjador, ofereixen la possibilitat de fer no més matí, matí amb dinar o tot el dia a amb dinar, el preu inclou una sortida.
S’ha de preguntar si podrien fer acollida de tarda i el casal de tot el dia sense menjador.
S’haurien d’inscriure un mínim de 10 a 15 nens.
• També la Brúixola ofereix organitzar colònies a una de les cases on ells van habitualment, semblant a les que ens organitzen a l’estiu.
• Una empresa nova que es diu Educa + ens fa varies propostes:
– Casal a l’escola amb acollida matinal i de tarda, amb possibilitat de menjador, les sortides no estan incloses al preu i hauria d’haver un mínim de 20 nens.
– També proposen diferents tipus de colònies:
1. Alberg La Comella d’Andorra: Aventura i lleure o Esquí
2. Can Oriol a Rubí: Aventura i lleure o Anglès
Es diu de triar dues opcions entre els assistents: un casal i unes colònies, per tal d’oferir a les famílies un ventall de possibilitats fent una activitat a l’escola i una fora, sempre que s’arribi als mínims exigits.
S’encarregaran de gestionar-ho tot la Neus i l’Emili.
Desprès de comentar totes les possibilitats i de comparar preus es decideix optar per:
1/ El Casal que ens ofereix Brúixola
2/ Les Colònies d’Aventura i lleure que ens ofereix Educa + a Can Oriol de Rubí.
2. Altres possibles activitats per curs.
Es fa un repàs de les activitats previstes per tot el curs per presentar la memòria al Consell Escolar que haurà de fer l’aprovació corresponent.
• Sortida a la Neu: Per fer la reserva s’ha d’abonar una quantitat força important i per aquest motiu s’ha decidit que quan es facin les inscripcions que tindran una data límit s’haurà de fer un petit ingrés per evitar possibles problemes.
• Sortida per buscar el Tió: de moment no hi ha voluntaris per organitzar-ho, es diu de comentar-ho el dia de l’assemblea general per si algun pare vol fer-ho.
• Festa de Nadal es farà el 19 de desembre i s’intentarà fer xocolatada, animació amb dos patges de Brúixola i es parlarà amb Creu Roja per si s’organitza la recollida d’aliments, etc. igual que l’any passat.
Es farà càrrec d’organitzar-ho tot l’Eva en col•laboració amb algunes mares que ja han participat altres anys.
• Carnestoltes: es cometa que s’hauria de començar a organitzar aviat perquè sinó no donarà temps, en Jordi i en Xavi ho comentaran amb la gent que va organitzar-ho el curs 2009-2010.
• Jornades de Ciències: Està previst organitzar al llarg d’aquest curs 3 o 4 sessions.
3. Precs i preguntes.
• Flori comenta que en resposta a la proposta d’un pare durant la passada junta de canviar d’entitat bancària el compte de l’AMPA, s’han mirat les condicions que ens ofereix UNIM i també es mirarà el que ens ofereix La Caixa abans de decidir que fem.
• La Pilar comenta on s’hauria de presentar la petició de millores de la Plaça Miquel Utgés, serà un tema que portaran entre l’Emili, la Mariona i la Pilar.
La Tresorera aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria , estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la tresorera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.