> Acta de l’Assemblea general de l’AMPA

LLAMAMIENTO

Núm. de la sessió: Assemblea general
Dia: 5.octubre.2009
Hora: de 20:30h. (1a convocatòria) -21:00h. (2a convocatòria) a 23:10h.
Lloc: Aula de 4art. A

Assistents:
AMPA

Pedro Martínez, president
Flori Cuestas, tresorera
Montse Gerona, vocal
Ma Pilar Campos. Secretaria

Equip directiu CEIP França

Anna Ma Llobet, directora
Imma Miró, cap d’estudis
Pilar Alegre, secretaria

A més, hi ha assistit un nombre total de 24 socis i sòcies.
Temes tractats:
La 1era. Convocatòria de l’Assemblea comença a les 20:40h amb l’explicació per part de la Montse Gerona de les activitat extraescolars.
La 2ona. Convocatòria de l’Assemblea comença a les 21:00h.: En Pedro com a president de l’AMPA dona la paraula a l’Equip directiu de l’Escola
L’Anna Ma comença la seva intervenció dient que el curs comença amb la il·lusió del trasllat. Avui ha parlat amb l’aparelladora, que es la responsable de les obres de l’escola, per veure si ens podia avançar la data aproximada d’acabament però no li ha pogut facilitar aquesta informació, tot i que es preveu que “potser” serà abans del que tenien previst.
S’està començant a organitzar el trasllat (han d’elaborar un protocol del trasllat perquè Serveis Territorials l’autoritzi) es repartirà una circular entre els nens per informar de quan i com es durà a terme. S’haurà d’agafar algun dia lectiu  a primària (1 o 2) perquè Serveis Territorials no autoritza a fer-ho quan hi ha nens a l’escola per raons de seguretat, als nens de cicle infantil això no els afectarà perquè ells ja estan a la seva ubicació definitiva.
La Imma comenta que hi ha temes que estan aparcats, com ara la cantada de nadales, entre d’altres activitats perquè tot depèn de l’estat de les obres en cada moment.
Algú pregunta si es farà una jornada de portes obertes i la resposta es que si però que s’ha d’organitzar i que també volen fer una festa d’inauguració amb col·laboració amb l’AMPA.
La Imma Miró parla dels projectes que vol dur a terme l’Escola: volen tornar a engegar el de Medi Ambient (recollida d’aigua de pluja, plantar l’hortet, reciclar, etc.). També volen continuar amb el projecte d’informàtica: remarca que l’escola te 105 ordinadors, que tota l’escola està cablejada i que totes les aules tindran canó audiovisual. Un altre projecte nou a dur a terme al llarg de tres anys es de la Immersió Lingüística , creuen que “tots” els nens han de tenir un nivell de català més que acceptable abans d’avançar en les llegues estrangeres que per altre banda també estan contemplades de forma important en aquest projecte.
Es comenta que també continua endavant la reutilització dels llibres que és fa més a cicle mitja i superior perquè a cicle infantil fan servir més quaderns d’omplir.
També comenten que en les proves que es varen dur a terme als nens de 6é (promogudes pel Departament d’Ensenyament) per veure el nivell assolit, la nostra escola ha obtingut uns resultats molt positius i fins i tot en català i castellà per damunt de la mitjana.
* Una mare pregunta per el tema de l’assignació dels instituts i li responen com està de moment el tema, però que això fins i tot pot variar anualment, i que en tot cas això competeix a Serveis Territorials i no a l’escola.
Ens comenten que des dels Instituts públics els informen fins a segon d’ESO de les notes dels ex-alumnes i que per norma general no es porten gaires sorpreses.
* Una mare pregunta si ja saben alguna cosa del nou calendari escolar , li responen que aquest curs ja te definit el seu calendari i que en tot cas serà per l’any vinent i que es força probable que ens assabentem al mateix temps que ells per la premsa.
* Un pare pregunta per l’accés a l’escola quan finalitzin les obres. Li responen que aleshores tothom accedirà pel C/Frederic Soler i que les “pilones” existents les faran arribar fins a la cantonada, però segurament no hi haurà més canvis perquè està previst que quan es porti a terme el pla urbanístic del Vapor Cortés el carrer finalment serà peatonal i fins aquell moment l’Ajuntament no vol fer més inversions.
* Es pregunta pel projecte informàtic i responen que fa anys l’escola va formar part d’un pla estratègic d’informàtica i que es vol mantenir el mateix nivell.
La Imma comenta que també hi ha un altre projecte que és el de Lectura Eficaç, en que també faran servir els ordinadors, cada nen tindrà una clau d’accés i haurà de treballar segons les seves necessitats individuals, l’objectiu d’aquest mètode es agafar més agilitat i comprensió lectora.
* Un altre pare pregunta quina diferència hi ha entre fer l’assignatura de Medi de forma tradicional o fer-la per projectes: La cap d’estudis diu que el que s’ha pres la decisió de fer-ho per projectes i que s’ha adequat el currículum  entre tots el cursos perquè quan acabin primària hagin fet tot el temari, s’explica el mètode d’aplicació i diu que tot el professorat està molt content amb el resultat obtingut i que per part de l’alumnat hi ha molt bona predisposició.
* Es pregunta que es fa a l’assignatura d’Alternativa perquè es veu que hi ha nens que no estan gaire satisfets, inclòs han arribat a dir que volen fer Religió i es respon que treballen el tema dels valors, aprofiten per dir que a partir d’aquesta setmana ja tenen professor de Religió assignat a l’escola.
* Un altre assistent pregunta si en un futur tenen previst fer alguna assignatura en algun altre idioma com anglès, francès, etc. I responen que de moment no perquè son de l’opinió que cada nen ha de tenir assolit un bon nivell de català abans de res, encara que això evidentment no vol dir que hagi de ser sempre així.
La secretària Pilar Alegre comenta la quota de les sortides (varia segons el curs) i diu que es passarà el cobrament la propera setmana i que la del material es passarà durant el més de febrer, també justifica l’increment de la quota de material ( a tall d’exemple diu el cost de les bombetes dels cànon audiovisuals que ja hem dit que hi haurà un a cada classe).
Comenta que també continua en aplicació el projecte de reutilització de llibres; que aquest any els monitors acompanyants de les sortides son de l’empresa ISS ( la mateixa del menjador) i que d’aquesta manera ja tenen assegurança. S’ha començat a treballar amb una altre empresa d’autocars amb una flota més moderna (els autocars disposen de cinturons de seguretat).
L’equip directiu acaba la seva intervenció a les 21:50h.
A les 21:50h. en Pedro comença amb l’ordre del dia:
1.   Resum curs 2008-2009: Fa un resum de les activitats promogudes per l’AMPA durant el darrer curs: Jornades esportives, festa de Nadal , festa de fi de curs, etc.
Explica en que consisteix l’Associació Esportiva CEIP França i qui la compon (Montse Gerona, Manel –professor d’Educació física de l’escola i alguns alumnes), l’AMPA dona suport sempre a totes les activitats proposades per en Manel com a representant d’aquesta associació per promoure l’esport dins i fora de la nostra escola.
En Pedro remarca que el darrer curs va haver molta participació per part dels nostres alumnes a les activitats organitzades pel Consell Comarcal de l’Esport, es comenta que des d’aquest organisme li varen dir al Manel que en properes convocatòries només podrien participar els nens que fessin alguna activitat extraescolar relacionades amb l’esport, per aquest motiu s’ha intentat des de l’AMPA incloure totes les possibles (bàsquet, ballet, hip hop, etc.) això aixeca molta polèmica perquè hi ha pares que diuen que és contradictori amb l’esperit de les jornades i per intentar resoldre-ho en Pedro diu que s’estan intentant organitzar al llarg d’aquest curs jornades esportives de diferents disciplines (una per jornada) i que només serien pel alumnes de l’escola i que es farien en dissabte (sempre i quan estigui disponible l’espai), remarca que per poder dur endavant aquesta proposta és molt important la col·laboració dels pares. Es buscaran activitats que comportin la menor despesa possible o fins i tot gratuïtes, ja s’ha entrat en contacte per exemple  amb algú d’arts marcials.
Respecte a la Festa de Sant Jordi es va assolir totalment l’objectiu: apropar als nens a la lectura.
Les Miniolimpiades seran independents de les jornades esportives i s’intentarà que siguin fora de l’escola com el darrer curs.
En Pedro també ressalta la feina feta per part de les Comissions existents, a tall d’exemple comenta la Comissió de Menjador, que s’encarrega de fer el seguiment d’aquest servei detectant alteracions i fent reunions amb l’empresa organitzadora, etc.; també comenta l’existència de la Comissió de FAPAC, la seva tasca consisteix en assistir a les reunions que es fan de forma periòdica i informar a l’AMPA.
Es comenta que s’han dut a terme al llarg del curs diverses reunions amb el departament de mobilitat de l’Ajuntament, per tractar temes de tràfic, passos de vianants, pilones, etc. al voltant de l’escola.
També s’han fet reunions amb Serveis Territorials per veure com va el tema de les assignacions dels instituts, respecte a  aquest tema s’anirà informant si hi ha novetats.
Es comenta que des de l’AMPA s’ha intentat incrementar la interrelació entre AMPA i pares amb l’ajuda de les noves tecnologies: correu electrònic i el  blog, i anima a tothom a fer-ne us perquè és com tenir el despatx de l’AMPA obert 24 hores. També recorda que hi ha una llista de distribució de correu electrònic que afavoreix la informació de forma més directa i anima a la gent a apuntar-se, per fer-ho només cal enviar un missatge al correu de l’AMPA (correu@frampa.com) perquè ens inclogui.
2.   Balanç econòmic: La tresorera de l’AMPA Flori Cuestas resum el balanç econòmic del darrer curs i comenta que des de fa quatre anys és es primer cop que surt negatiu.
Explica l’apartat de despeses extres: s’han hagut de comprar matalassos perquè els nens de P3 facin la migdiada perquè sembla ser que els llitets que teníem feien malbé el terra de l’aula de psicomotricitat, es van traslladar les cistelles de bàsquet perquè es pogués continuar fent l’activitat, etc.
Explica i justifica pas per pas cada despesa i cada ingrés.
tabla
En Pedro fa un incís per comentar el tema del carnet que ens acredita com a socis de l’AMPA de l’escola França: es podrà fer servir físicament el mateix carnet durant tres cursos (degudament segellat), aquest carnet ens permet gaudir de descomptes i possibilita l’opció d’aconseguir-ne, en la compra immediata, sense que s’hagi de verificar la condició de soci. S’està treballant per anar aconseguint més avantatges.

També comenta que amb els guanys de les fotos dels grups normalment es compraven llibres per la biblioteca, però com ja en tenen suficients estem a l’espera passades les obres de veure en que els podem invertir.
En Pedro deixa clar que qui no es faci soci de l’AMPA no podrà gaudir de les activitats que s’organitzen.

  1. Projecte i canvis pel curs 2009-2010 (Extraescolars, altres activitats. Obres…):

a/ Hi ha tres activitats extraescolars que el darrer any no varen funcionar i aquest s’han deixat de fer i també s’ha incorporat de noves com ballet. Hi ha activitats a banda de piscina que es fan fora del recinte escolar, concretament: ballet i hip hop  que es fan al Fusion Style i en les que participen aproximadament 40 nens i nenes.
Es mantenen totes aquelles activitats que el darrer curs van funcionar , les que s’han hagut d’anul·lar son: la d’esplai per manca de nens tot i que els que volien fer-la majoritàriament s’han recolocat en d’altres activitats., i també s’ha suspès el Ki Kalma per grans.
Com a novetat important tenim l’activitat de piscina en la que s’han inscrit 33 nens i tenim llista d’espera. Degut al cost d’aquesta activitat es va decidir fraccionar el seu pagament en tres cops.
b/ Es vol mantenir la Festa de Nadal però amb un caire diferent, encara que s’ha de concretar: cada nen hauria de dur una joguina per donar a una ONG, s’ha de parlar amb la Creu Roja per veure quin tipus de joguines acceptarien.
c/ S’intentarà fer una sortida d’hivern però ja s’informarà més concretament a través d’una circular.
d/ Es comenta el comunicat que els membres permanents de la Comissió de Carnestoltes han penjat al blog on es diu que deixen la comissió i animen a la resta de socis de l’AMPA a prendre el relleu.
En Pedro aprofita aquest comunicat per remarcar que és molt important la implicació i el relleu de la gent perquè sinó quan els que estan en actiu marxin de l’escola hi haurà moltes coses que es deixaran de fer.
També comenta la importància i l’èxit del blog i que es continua treballant per mantenir-lo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.