> Acta núm. 1 del curs 2009-2010

Acta1


Núm. de la sessió: 1era.
Dia: 17.setembre.2009
Hora: de 21:45 a 23:25h.
Lloc: Aula de 4art. A

Assistents:

Pedro Martínez, president

Flori Cuestas, tresorera

Montse Gerona, vocal

Ma Pilar Campos. Secretaria

A més, hi ha assistit 15 socis i sòcies.

Ordre del dia:

1. Proposta per canviar el dia de la setmana en el que es fan les reunions: Es proposa fer les juntes els dilluns enlloc del dijous com fins ara i fer-les cada 4 setmanes enlloc de cada tres, ja que el blog és una eina força efectiva per mantenir-nos comunicats.

D’aquesta manera les dates de les properes juntes serien els següents:

19/Octubre/2009

16/Novembre/2009

14/Desembre/2009

11/Gener/2010

8/Febrer/2010

8/Març/2010

12/Abril/2010

10/Maig/2010

7/Juny/2010

2. Valoració de la festa de comiat de curs: Es comenta que va anar molt be i que potser ens podríem plantejar fer-ho d’aquesta manera sempre encara que disposem d’instal·lacions suficients un cop acabades les obres, també es comenta que per la gent que esta involucrada en l’organització fer-ho d’aquesta manera és més alliberador.

Podria fer-se en una casa diferent cada cop i es proposa de fer-ho en una data anterior a l’acabament del curs.

Es comenten alguns petits problemes que varen haver encara que van ser poc remarcables, la valoració en general va ser molt positiva.

3. Valoració del Casal d’estiu: És el primer cop que s’organitza des de l’AMPA, abans ho havia fet la Creu Roja, algun esplai proposat per l’Ajuntament, etc.

La valoració també ha sigut molt positiva per part de direcció i dels pares que van dur als seus fills. El fil conductor de tot el casal va ser el “mon de periodisme”.

El dinar del menjador el duien des del restaurant K-prens que va mantenir el preus acordats tot i que el nombre de nens que finalment va fer us d’aquest servei va disminuir una mica.

Un pare comenta la possibilitat de demanar una subvenció de l’administració per fer el casal, però en Pedro comenta que el volum de paperam a preparar no compensa pel poc benefici a obtenir per les famílies i també comenta que la que si s’ha demanat és la del servei d’acollida.

4. Trobar data per fer l’assemblea de socis de l’AMPA: Es proposa que es faci el 5 d’octubre a les 20:30h. en primera convocatòria (per parlar de les activitats extraescolars) i a les 21:00h. en segona convocatòria.

Es convidarà a l’equip directiu de l’escola.

Es pregunta si a aquesta assemblea vindrà algun representant de l’empresa ISS que gestiona el servei de menjador i la resposta es que no perquè altres anys han vingut i es monopolitza tota l’assemblea amb aquest tema.

L’Anna Ma Martí comenta que la propera setmana tenen una reunió amb ISS a la que assistiran la comissió de menjador i la direcció de l’escola.

5. Sorteig del concurs “L’Estiu del França”: En Pedro comenta que la finalitat del concurs de la foto de l’estiu era crear interactivitat entre les famílies i l’AMPA, remarca que hi ha una mitja de 250 visites diàries al blog i que ja portem més de 20.000 des del seu inici.

Es procedeix a efectuar el sorteig: s’introdueix una papereta amb el nom de cada participant en una bossa i diferents assistents a la junta en treuen tres, els guanyadors son:

1er premi

foto núm.: 27

Oriol i Martí Miró

2on premi

foto núm.: 24

Andrea i David Palomares

3er premi

foto núm.: 40

Pau, Clara i Mar Núñez

6. Oferta per fer una sortida d’hivern tota la família a la neu: S’ha mirat de fer una sortida a la neu i per això s’ha parlat amb la Brúixola i ens proposen d’anar a l’alberg de La Molina: Mare de Deu dels Àngels amb una capacitat màxima de 242 places.

Podrien haver varies opcions:

Passar tot el cap de setmana: dinar, sopar, esmorzar

Passar tot el cap de setmana: dinar, sopar, esmorzar i dinar

Passar només un dia i dinar

Passar només un dia i dur-se el dinar

Qui vagi tot el cap de setmana te l’opció de fer-ho en autocar.

Les activitats que es faran les pagarà l’AMPA i ens proposen per exemple: visitar els trineus tirats per gossos, gimcana exterior, curset d’orientació, curset de ninots de neu, pujar en telecabina a La Tosa i fer diferents activitats a dalt, etc.

Les possibles dates són:

30-31 de Gener

6-7 de Febrer

 1. Precs i preguntes:

  1. Es comenten algunes qüestions de les extraescolars: gent que encara no ha pagat i que els nens si que s’han començat a quedar a les activitats, nens que tenen la pre-inscripció feta i no han pagat ni han anat a l’activitat però que no han dit res, tot això comporta problemes i sobretot a les activitats que es fan fora de l’escola com les del Fusion Style en que s’han de traslladar als nens.

  2. Respecte a la sortida dels nens de l’escola: en Pedro explica com ha anat tot aquest tema i els canvis que s’han anat fent a mida que es van veient com van les coses. Alguns pares expliquen la seva problemàtica alhora de recollir als fills que tenen a primària i a infantil.

  3. Respecte a les obres es comenta que sembla que van a molt bon ritme i que “potser” podrien acabar abans del previst. Es pregunta so també farà falta agafar alguns dies per quan hagin de fer el trasllat al edifici principal i en Pedro respon que això encara no es sap, però que en tot cas si fa falta aquesta mesura sempre ha d’estar autoritzada des de Serveis Territorials

  4. Es comenta que el Consell Comarcal de l’Esport prohibeix l’assistència dels nens que no fan cap activitat extraescolar relacionada amb l’esport a les activitats organitzades per ells els dissabtes. Alguns pares mostren la seva sorpresa perquè creuen que d’aquesta manera contradiuen l’objectiu que persegueixen.

  5. Un pare pregunta perquè les reunions d’inici de curs es fan a l’octubre i no abans de començar el curs per conèixer als mestres, dur els llibres, etc., també pregunta perquè no es posen els horaris de tots els cursos a la Web de l’escola. Es respon que es comentarà per veure que es pot fer al respecte.

  6. Es pregunta com va el procés de la sol·licitud del pas de vianants alçat davant la sortida de l’escola del Passeig 22 de Juliol i en Pedro explica com estan les coses, en definitiva, encara no s’ha resolt res i aprofita per comentar que el 30 de setembre tenen una reunió amb el departament de mobilitat de l’Ajuntament, la direcció de l’escola i ell mateix.

  7. Una mare comenta que al CEIP Lanaspa des d’aquest any fan algunes assignatures en anglès i que fan idioma des de P4. En Pedro comenta que tot això va en relació amb el projecte d’idiomes de cada escola, de totes maneres comenta que amb la nova llei d’educació tot això canviarà.

  8. Es comenta que a partir del mes d’octubre el despatx de l’AMPA només obrirà un dia a la setmana: Dijous de 17:15 a 18:15h.

També es comenta que des d’aquest any disposarem de carnets acreditatius com a socis de l’AMPA.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria , estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del president.

Hi ha un comentari

 1. Molt interessant la proposta i espero poder-hi participar.
  Voldria precisar que el nom de l’alberg que proposseu és “Mare de Deu de Les Neus” i no de les Àngels, i com que pertany a la xarxa d’albergs socials de Catalunya XANASCAT podeu conèixe’l a través del WEB:
  http://www.acjoventut.cat/showhostel.tjc?id=237&index=8
  Teléfono: +34 972892012
  Dirección: Carretera de Font Canaleta, s/n 17537
  Localización: La Molina (Girona / Gerona)
  Ramon

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *