> Acta de la Sessió núm. 5 de l’AMPA

Núm. de la sessió: 5ena. 
Dia: 11.Desembre.2008 
Hora: de 21:45 a 23:20 h. 
Lloc. Biblioteca CEIP França 
 
Assistents: 
Pedro Martínez , president , Flori Cuestas, tresorera , Montse Gerona, vocal, Ma Pilar  Campos, secretaria 
A més, hi ha assistit un nombre aproximat de 10 socis i sòcies. 
 

Ordre del dia: 

 
1.   Explicació de la reunió amb AIDE: En Pedro comenta que AIDE ha donat el vist i plau respecte al dies i el temes de les xerrades. Es passarà una circular per dir que tornem a ser socis i els avantatges que això comporta per les famílies   
1.1 Conformació de dates i xerrades : La transició de 5é-6é i el pas a secundaria i El nostre paper com a mares i pares, seran els dies 9 de febrer i 20 d’abril. 
2. Explicació de la festa del Tió: En Xavier li va dir al Pedro que li explicaria com havia anat la sortida del Tió com no ho ha fet i la Junta no hi ha ningú que hagués anat, donem per suposat que va anar be. 
3.  Preparació de la Festa de Nadal: Es farà de 10:30 a 13h. L’animació ja està contractada i vindran a muntar- ho tot al voltant de les 9 del matí i a les 10:30h. portaran la primera tanda de xocolata. 
 S’obrirà per la porta del Passeig 22 de juliol, la previsió és muntar l’espai dels patges entre les dues cistelles de bàsquet (d’esquenes al passeig). Es parla de com organitzar el tema dels regalets perquè hi ha alguns que són de color rosa, com fer les capses, etc. 
 Si plou es muntarà l’espai dels patges al vestíbul de P4 i P5 i l’animació i la xocolatada la menjador. 
 Es convoca a la gent que pugui venir a ajudar a les 9h. 
 Queden a les 11:30 de divendres per anar a recollir els regalets en Pedro i la Irene. 
 
4. Obres – Confirmació de les dates de la segona fase : En Pedro comenta que fa dues setmanes va venir  l’aparellador i va dir que el calendari previst va força avançat i que es voldria començar la 2ona. fase a finals de gener i es voldria començar també el gimnàs, això estava previst començar-ho a finals d’abril. Tot això representa quedar-nos sense els patis de darrera i el bàsquet es farà al pati del davant (es traslladaran les cistelles). 
Hi ha diferents possibilitats:  
1- Que hagin acabat tota la 1a fase a finals de gener i que P3, P4 i P5 es traslladin a la seva ubicació definitiva i que posin més mòduls al costat del menjador per 1er i 2n, que al menjador actual es facin aules i que a l’edifici de p4-p5 s’ubiquin més cursos 
2- Que no hagi acabat la 1a fase i que igualment comenci la 2ona sense desallotjar de moment l’edifici principal 
En cas de que es produeixi la primera possibilitat l’escola quedaria partida en dos, però s’intentarà que quedi un passadís a la part dreta de l’edifici principal (vist de front) i l’aula de plàstica que es el que hauria d’anar allà ubicada, es deixaria pel final. 
En Pedro comenta el que va veure a la visita d’obra, que va ser el menjador. La Flori comenta la manca de llum que hi ha a la zona de les escales que hi ha darrera l’edifici principal i els problemes amb que es troben a l’hora de la sortida de les activitats extraescolars per aquest motiu. Irene diu que es demani més grava per reomplir els patis de P3, P4 i P5, perquè es fan molts bassals, en Pedro diu que ho comentarà amb l’Anna Ma. 
 
5. Cantades de Nadal: Davant la impossibilitat de l’assistència de familiars a la cantada de nadales a l’IES  Terrassa, en Pedro va fer tràmits per veure si era possible fer-ho als locals municipals del nostre districte, tot i que si que ens els deixaven i de forma gratuïta, la direcció de l’escola diu que no perquè no es veuen emb cor de traslladar fins allà (Av. Angel Sallent) a tots els nens de l’escola. 
Finalment el que es farà serà una filmació de la cantada i posteriorment distribuiran dues còpies per classe perquè ens fem nosaltres una copia. 
 
6. Precs i preguntes:  
1- Es comenta un e-mail enviat per un pare en que diu que la grua municipal fa batudes constants al  voltant de l’escola abans de l’entrada dels nens i demana si a nivell de l’AMPA es podria fer alguna reclamació perquè la grua sigui més indulgent fins l’entrada dels nens a l’escola (9h.). 
Es comenta des d’on s’hauria de presentar la queixa i que s’hauria de demanar: ¼ d’hora de flexibilitat per davant i darrera de les hores d’entrades i sortides  dels nens. 
2- Es comenta també que ens hauríem de fer un plantejament per sol·licitar tallar el tràfic al carrer d’accés a l’escola per seguretat, però la proposta s’hauria de consensuar entre tots. 
3- En Pedro comenta la trucada de l’Elvira en que la gent de la Comissió de Mapa escolar demana que el criteri de la carta presentada a Serveis Territorials, en que es sol·licita, que per raons històriques mantinguin durant dos anys els IES adscrits a la nostra escola, s’ampliï fins que la mesura inclogui als nens que varen començar P3 durant es curs 08-09. 
Es comenta el tema i s’opina al respecte. L’Elvira llegeix la carta (adjunta) que s’ha signat com a AMPA del França. 
Es va demanar una reunió amb la Sra. Anna Riuró de Serveis Territorials i la resposta obtinguda del seu secretari es que això no és possible, desprès de molt insistir diu que fem una sol·licitud per escrit per demanar una reunió i que esperem resposta. 
 4- L’Eva comenta una carta informativa que es passarà als pares d’alumnes de 6é en que els hi diuen  que s’està organitzant el comiat de fi de curs i que cal ser socis de l’AMPA, etc. Comenta que la orla costarà 10€, el dvd de les fotos 10€ i un estic de regal 8€. Es fa constar en acta perquè desprès no hi hagi problemes. 
 5- Pilar comenta que passarà un llistat de la gent que vol participar a la RUA de Carnestoltes, per veure si tothom és soci de l’AMPA. 
 6- En Pedro comenta que el dia 22 de desembre a les 9:30h. és el segon judici del tema de Canguratge i demana que vagi el major nombre de gent possible. 
 7- Núria comenta les xerrades, cursets, etc. que organitza el PAME: algunes es faran a la Biblioteca Central i a l’OME.  Els hi van donar un dossier explicatiu i hi ha xerrades que poden  venir al centre a fer-les gratuïtament. Els hi varen comunicar que Jenifer Caballero és la dinamitzadora, però només del Pla Català de l’Esport i que anirà visitant les escoles. També es va comentar alguna cosa del Reglament del menjador, etc. 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria , estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del president. 
La secretaria,    El president,  
Vist-i-plau 
(segell de l’AMPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *